Sen-hime to Hideyori (1962)

 

 

 

 

Director:     Masahiro Makino. 

Starring:     Hibari Misora (Sen-hime), Kinnosuke Nakamura (Toyotomi Hideyori), Ken Takakura (Naomori), Eijir Tno (Tokugawa Ieyasu).

based on Princess Sen, daughter to Shogun Tokugawa Ieyasu and wife of Toyotomi Hideyori 

 

Spoiler Warning:

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)