Poslednyaya doroga (The Last Road) (1986)

 

 

 

Director:    

Starring:    Aleksandr Kalyagin (Zhukovskiy), Vadim Medvedev (Vyazemskiy), Irina Kupchenko (Vyazemskaya), Yelena Karadzhova (Natalya Pushkina), Innokentiy Smoktunovskiy (Baron Geckern), Gediminas Storpirstis (Dantes), Andrey Myagkov (Dubelt), Anna Kamenkova (Alexandra), Sergei Sazontyev (Danzas), Vyacheslav Yezepov (Turgenev), Albert Filozov (Uvarov), Ivan Krasko (Rakeev), Vsevolod Kuznetsov, Sergey Zhigunov (Chicherin).

death and the 'last road' of Aleksandr Pushkin

 

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)