Gibel Otrara (The Fall of Otrar) (1991)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Dokhdurbek Kydyraliyev (Undzhu), Tungyshbai Dzhamankulov (Kaiyrkhan), Bolot Beyshenaliev (Shinvyskhan), Abdurashid Makhsudov (Mukhamedshakh), Zaur Zekhov (Yalbach), Kasym Zhakibayev (Dinnen Bezeyen).

Genghis Khan

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)