Aleksandr. Nevskaya bitva (aka Alexander: The Neva Battle) (2008)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Svetlana Bakulina (Princess Aleksandra Bryachislavna), Igor Botvin (Ratmir), Dmitriy Bykovskiy-Romashov (Birger Magnusson), Andrey Fedortsov (God's fool Kornily), Yuliya Galkina (Darya), Valeriy Kukhareshin (Eric - king of Sweden), Sergey Lysov (Voevode Misha), Aleksandr Orlovskiy, Anton Pampushny (Prince Aleksandr Yaroslavich), Bogdan Stupka (Prince Yaroslav), Pavel Trubiner (Dmitry).

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)