Genroku Chűshingura (The 47 Ronin)  (194l)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Tokusaburo Arashi (Okuno Shogen), Yoshizaburo Arashi (Lord Takuminokami Asano), Choemon Bando, Haranosuke Bando, Enji Ichikawa, Kikunosuke Ichikawa, Sensho Ichikawa, Shotaro Ichikawa, Utaemon Ichikawa (Tsunatoyo Tokugawa), Joji Kaieda, Daisuke Kat˘ (Fuwa Kazuemon), Ry˘tar˘ Kawanami, Ch˘jűr˘ Kawarasaki (Kuranosuke Oishi), Kunitaro Kawarazaki (Jurozaemon Isogai), Seizabur˘ Kawazu (Lord Etchumori Hosokawa).

the famous actions of the Forty-seven Ronin defending their master's honor in 1701-1703; the country's "national legend"

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)